Slik kan du tjene penge på nett


​Ønsker du å tjene penger på nett? Da er "data entry jobs" en meget god mulighet som alle kan benyttes seg. Vi har ingen god norsk betegnelse for denne typen arbeid, men det kan gjerne kalles en form for sekretærjobb. En stabil inntekt, god timelønn, samt god tilgang på enkle arbeidsoppgaver er det du kan forvente fra denne muligheten til å tjene penger på nett. En mulighet som både egner seg som deltidsjobb og for deg som ønsker å arbeide heltid gjennom internett.


Hva går arbeidet ut på?

Betegnelsen "data entry jobs" forteller en god del om hva arbeidet går ut på. Denne gode muligheten til å tjene penger går enkelt og greit ut på å legge inn data. Ferdige maler, artikler, regneark og lignende er stedene du skal legge inn dataen. Hvilken data du skal legge inn kan variere noe, men i all hovedsak er det snakk om korte tekster og tall som for eksempel kommer fra et arbeidsdokument eller notater. Jeg går ikke nærmere inn på arbeidsoppgavene her fordi du vil få full opplæring og all nødvendig informasjon dersom du velger å forsøke denne muligheten til å tjene penger på nett.


Hvem passer dette for?

I utgangspunktet er dette en jobbmulighet som alle kan benytte til å tjene penger på nett. Arbeidet er enkelt og du vil få tilgang til opplæring og den programvaren du har behov for. Erfaring eller forhåndskunnskaper er med andre ord ikke nødvendig for å tjene penger på det vi må kunne betegne som registrering av data. Jeg kommer tilbake til hvordan du kommer i gang og hvor du får nødvendig hjelp mot slutten av artikkelen.


Anbefalt jobbmulighet

Dette er en meget god mulighet til å tjene penger online og det er jeg ikke alene om å mene. Stadig flere nordmenn tjener penger med "data entry jobs" og dette er en jobbmulighet som har fått mye positiv medieomtale. Flere store amerikanske og europeiske medier som CNBC har blant annet "data entry jobs" inne på sine topp ti lister over muligheter til å jobbe hjemmefra. Ingen lignende inntektsmuligheter på internett er i nærheten av å komme med på slike rangeringer. Dette er rett og slett en god jobbmulighet som passer for svært mange.


Hvordan komme i gang?

Det er enkle arbeidsoppgaver du skal utføre for store og små bedrifter, men det er det er dessverre ikke slik at du bare kan sende en mail til Apple eller eBay der du ber om arbeid. Både du som arbeidstaker og dine oppdragsgivere behøver en form for sikkerhet. Du har behov for tilgang til arbeid og en garanti for at du får utbetalinger til rett tid. Oppdragsgiver trenger sikkerhet for at det alltid finnes arbeidskraft tilgjengelig. På egen hånd vil det derfor nærmest være umulig å få en noenlunde god og stabil inntekt. 


For å kunne tjene penger med "data entry jobs" må du derfor bli medlem av et team som formidler denne jobbmuligheten. Et slikt team gir deg muligheten til å tjene penger på nett og de gir dine arbeidsgivere en garanti for at arbeidet blir utført. Vær oppmerksom på at det finnes en rekke nettsted som hevder å tilby "data entry jobs", men som kun gir deg en liste med mulige arbeidsgivere. Svært mange kjøper disse listene for så å oppdage at de ikke kommer noen vei og dette er noe jeg vil advare mot.


To gode muligheter

Det finnes egentlig kun to seriøse team som det er verdt å vurdere nærmere. Begge disse gir medlemmene all den hjelp de trenger for å kunne tjene gode penger. Videre har disse teamene lang erfaring, gode referanser og ikke minst en rekke godkjennelser fra institusjoner som jobber mot spam og svindel på internett.


Medlemskap i disse teamene er faktisk rimeligere enn å kjøpe listene jeg nevnte ovenfor og du betale kun i underkant av 50 dollar for livslangt medlemskap. Da får du opplæring samt maler, programvare og annet du behøver for å kunne tjene penger. Du får også oppfølging underveis og sist men ikke minst skaffer begge disse teamene deg arbeidsoppgaver, ikke bare en dårlig liste med muligheter. 


Bli medlem av et team

Jeg nevner til slutt at begge disse teamene har tusenvis av bedrifter som klienter og derfor har de et konstant behov for nye medlemmer. Velkjente bedrifter som WalMart, eBay og Apple er eksempler på bedrifter du kan arbeide for, dersom du benytter denne muligheten til å tjene penger online. De to teamene jeg har nevnt er stort sett like gode og begge er som nevnt seriøse aktører som mer enn gjerne anbefales.


Men, min favoritt er My Global Data Team. Det er nemlig et team hvor alt er god tilrettelagt også for at norske medlemmer skal kunne tjene gode penger. Det andre seriøse teamet er for øvrig Web Colleagues. Det er også en aktør som gir nordmenn er god mulighet til å tjene penger på ved hjelp av internett. NB: Web Colleagues har nå endret sitt tilbud og fokuserer mer på skrivejobber.