For deg som skal starte egen bedrift


Å starte egen bedrift krever vanligvis hardt arbeid, tålmodighet og ikke minst en god forretningside. Samtidig er det en meget interessant og lærerik mulighet til å tjene gode penger. I denne artikkelen finner du tips om noen grunnleggende vurderinger du bør foreta dersom du vurderer å starte din egen bedrift.


Forretningside

Din forretningside skal litt enkelt forklart fortelle hvordan du skal tjene penger. Hvilke behov skal din bedrift dekke? Hva er dine konkurransefortrinn? På et tidlig stadium av planleggingen er det ikke nødvendig med en ferdig utarbeidet forretningside, men du bør likevel brukte en del tid på dette punktet. Forretningsideen er tross alt ditt grunnlag for å starte egen bedrift og du må finne ut hvilke tjenester og/eller varer det er du skal tjene penger på?


Hvordan skaffe en jobb som artikkelforfatter?


Etterspørsel

For at du skal tjene penger på et produkt må det eksistere en etterspørsel. Hva er det potensielle kunder vil ha? Hva er deres reelle eller følte behov? Du kan for eksempel selge fiskeutstyr og dekke et eksisterende behov, du kan dekke et potensielt behov, du kan tilby løsning på et problem, du kan tilby informasjon og veiledning, med mer. Husk imidlertid at du må vurdere konkurransen. Det er for eksempel en stor etterspørsel etter fiskeutstyr, men det er også mange aktører som allerede tilbyr dette produktet. Husk også at det et eksisterende behov ikke i seg selv er nok. Det potensielle eller eksisterende behovet du skal dekke må være noe markedet er villig til å betale for.


Konkurranse

Som nevnt må du vurdere konkurransen i forhold til din forretningside. Hvem tilbyr den tjenesten eller de varene du skal selge? Hvem tilbyr lignende og alternative produkter? Dette er også et viktig punkt som langt på vei vil avgjøre dine muligheter til å starte egen bedrift.  Sjekk dine potensielle konkurrenter og vurder om det er sannsynlig at du kan lykkes i konkurranse med disse. Kan du selge ditt produkt billigere? Er din tjeneste litt bedre enn konkurrentenes? Er du en dyktig selger? Har du andre konkurransefortrinn du kan benytte? 


Dine ressurser

Dersom du skal starte egen bedrift bør du nøye vurdere dine resurser og det inkludere ditt kontaktnett. Hvilke egenskaper har du som kan hjelpe deg med å lykkes som grunder? Hvilke kunnskaper har du om økonomi, det å starte egen bedrift eller om det forretningsområdet du skal satse på? Hva kan venner, familie og andre kontakter hjelpe deg med? En onkel som er revisor vil for eksempel kunne hjelpe deg med økonomiske spørsmål og regnskap. Husk også å vurdere på hvilke områder du mangler nødvendig kunnskap og dermed behøver ekstern hjelp.


Kapital og risiko

Hvilke kapitalbehov medfører din forretningside? Hva er risikoen med å starte egen bedrift? Dette er to viktige spørsmål som du bør tenke nøye gjennom før du eventuelt satser som grunder. Enkelt forklart betyr høy risiko og stort kapitalbehov at du bør legge ned mye arbeid i utarbeidelsen av forretningside og forretningsplan. Du må gjøre alt som er mulig for at du skal lykkes, eller for å avdekke at din forretningside likevel ikke er levedyktig. Du kan nemlig risikere å tape store summer dersom du setter i gang og så mislykkes, spesielt dersom du har startet et enkeltpersonforetak.


Hvordan tjene raske penger på nett?


Dette bør du gjøre uansett hvilken forretningside som er ditt grunnlag for å starte egen bedrift, men dersom du skal starte en bedrift uten kapitalbehov er naturligvis risikoen mye mindre og du kan faktisk sette i gang uten veldig mye forarbeid. Da tenker jeg for eksempel på noen av mulighetene til å tjene penger på nett. Dersom du mislykkes vil du kun ha tapt arbeidstiden og innsatsen du har lagt ned. Likevel er grundig forarbeid å anbefale også for risikofrie forretningsideer, først og fremst fordi det vil øke muligheten til å lykkes.


Nyttige tips om det å starte egen bedrift finner du på nettsidene til Innovasjon Norge. Dersom du ikke er klar for egen bedrift men ønsker å tjene penger på egenhånd finner du en rekke inntektsmuligheter i menyen til høyre, samt på dette nettstedet. Ellers anbefales artikkelen Tjene penger på internett, samt denne artikkelen.Her finner du tips om valutahandel

Her kan du lese om inntekter fra sider som eBay og YouTube

Her kan du lese om inntekter fra e-bøker