Hvordan tjene penger med sosiale medier?


Hvordan tjene penger med sosiale medier? Det spørsmålet er tema i denne artikkelen og en ting er sikkert. Sosiale medier blir stadig viktigere for muligheten til å tjene penger på nett og spesielt inne markedsføring og salg er dette merkbart. De forskjellige sosiale mediene gir litt forskjellige muligheter til å tjene penger. I denne artikkelen kan du lese om inntektsmuligheter knyttet til Facebook og Twitter. Andre sosiale medier som YouTube kan du lese om i del to.


På nettstedet Paid Social Media Jobs finner du en rekke muligheter til å tjene penger med forskjellige sosiale medier. Dette et enkle jobbmuligheter som egner seg for de aller fleste.


Hvordan lykkes med Twitter? 

Twitter er først og fremst velegnet til markedsføring og salg. Det kan være salg og promotering av egne produkter og tjenester eller det kan være på vegne av andre. Sistnevnte vil vanligvis bety at du får provisjonsbetaling, for eksempel som en affiliate. For en nettbutikk, et bestemt produkt, et merkenavn eller for deg som selger bestemte tjenester en Twitter først og fremst en glimrende anledning til markedsføring.


Uansett hvordan du skal benytte Twitter til å tjene penger vil twitter-følgere være den faktoren som i størst grad avgjør om du vil lykkes. Det hjelper lite å promotere flotte produkt til fantastiske priser dersom du ikke har nok følgere. Men, det er mye mer enn bare antallet twitter-følgere som vil avgjøre om du lykkes med denne inntektsmuligheten.


Twitter-følgere

Kvaliteten på dine Twitter-følgere er like viktig som antallet. Med kvalitet mener jeg i denne sammenheng at personene som følger deg bør ha en reell interesses for din profil og det du twitrer om. Det betyr at det ikke hjelper å kjøpe seg følgere og det betyr at du bør ha en profil og kommunikasjonsform som ikke endrer seg nevneverdig. 


For å kunne tjene penger med hjelp av Twitter er en naturlig videreføring av tipsene ovenfor at du må holde deg til relevante tema og produkter. Dersom du hovedsakelig twitrer om fiske og friluftsliv kan du med fordel markedsføre fiskeutstyr eller et nettsted med tips om friluftsliv. Dine følgere vil mest sannsynlig sette pris på tips om gode tilbud på fiskeutstyr og lignende og dermed har du skapt en vinn, vinn situasjon som betraktelig øker mulighetene til lykkes.


Å presentere tilbud på slankepiller eller å promotere din hjemmeside med sminketips vil derimot virke mot sin hensikt i forhold til eksempelet ovenfor. Du kan muligens tjene noen ekstra kroner der og da, men du vil nok også miste en god del av dine Twitter-følgere og dermed mye av grunnlaget for å tjene penger. 


Planlegging

For å få mest mulig ut av mulighetene til å tjene penger med Twitter er god planlegging viktig. Hva skal du promotere med denne twitter-kontoen? Hvem er målgruppen din? Tipsene nevnt ovenfor er bare noen grunnleggende forutsetninger for å lykkes og enkelt forklart er poenget at du bør se på en twitter-konto som en slags temablogg. Hold deg til bestemte emner og skaff deg følgere med reell interesse for disse emnene. Vel å merke dersom målet er å tjene penger. Her finner du forøvig 5 tjenester som kan hjelpe deg å lykkes med Twitter.


Troverdighet 

Troverdighet er også en viktig faktor for muligheten til å tjene penger med Twitter. Vill du fulgt anbefalinger fra en person eller twitter-konto du ikke har tillit til? Selvfølgelig ikke. For å bygge opp troverdighet vil tipsene ovenfor være til god hjelp. Ved å holde deg til bestemte emner kan du etablere deg som en ekspert på disse temaene og dermed vil din troverdighet øke. Det betinger naturligvis at du har en del kunnskaper om de aktuelle emnene, men det bør du uansett ha dersom du skal tjene penger innen bestemte nisjer. 


Husk at det tar tid å bygge opp troverdighet og tillit, mens det bare trengs et øyeblikk for å ødelegge den for godt. Påstander og uttalelser som er beviselig feil kan ødelegge en god del, men først og fremst bør du alltid tenke gjennom hva du promoterer og anbefaler. Aldri anbefal produkter eller andre ting du ikke kan stå inne for og aldri kom med feilaktig informasjon om det du anbefaler. Det kan nok være fristende å anbefale et produkt som er dårlig, men som gir deg god provisjon. På kort sikt kan du nok også tjene en del penger på den måten. Men, du vil miste all troverdighet og dermed alle videre muligheter til å tjene penger med denne twitter-kontoen.


Hvordan lykkes med Facebook?

Forutsetningene for å kunne tjene penger med hjelp av Facebook er stort sette de samme som for Twitter og tipsene ovenfor gjelder derfor i stor grad. På Facebook er det riktignok venner som gjelder, men utfordringene og mulighetene er nesten identiske. Mulighetene til å tjene penger med disse sosiale mediene er mange og gode, men troverdighet og venner/følgere med en oppriktig interesse for dine profiler og ditt budskap vil alltid være grunnleggende forutsetninger for å lykkes. 


  • Her kan du lese om raske penger
  • Her kan du lese om data entry jobs
  • Her kan du lese om betalte spørreundersøkelser
  • Her kan du lese om lettjente penger