Du kan tjene penger ved hjelp av kjente nettsteder


Flere av mulighetene til å tjene penger ved hjelp av internett er knyttet til store og kjente nettsteder som eBay, YouTube og Amazon. Nedenfor finne du en oversikt over denne typen muligheter til å tjene penger som gir en stor fordel. Du kan dra nytte av den enorme trafikken slike nettsteder har, en trafikk som gi et stort potensiale.


Hvordan tjene penger med eBay?

Hver eneste time utføres det tusenvis av salg på eBay og dette er med andre ord et godt utgangspunkt for deg som ønsker å tjene penger på internett. I tillegg er alt det praktiske forholdsvis enkelt, noe som betyr at alle kan selge ting via dette populære nettstedet. Men, konkurransen er stor og det finnes mange små faktorer som vil påvirke din mulige suksess, for eksempel valg av varer du skal selger og din produktpresentasjon. Her kan du lese mer


Hvordan tjene penger med YouTube?

La oss først slå fast at mulighetene til å tjene penger på YouTube absolutt er tilstede. Det sier seg nesten selv at det er mulig å tjene gode penger på en nettside med så vanvittig mye trafikk. Videre kan vi slå fast at konkurransen er stor, noe som betyr at kun de færreste vil oppnå suksess. Først og fremst kan du tjene penger på å laste opp videoer som blir populære. Gjennom å registrere deg i partnerprogrammet kan du tjene penger og en populær video vil kunne generere svært mye penger. Videre kan du skaffe en inntekt gjennom flere muligheter knyttet til markedsføring av egne eller andres produkter. Her kan du lese mer


•    Her kan du lese omm skrivejobber

•    Her kan du lese om raske penger

•    Her kan du lese om lett tjente penger


Hvordan tjene penger med Facebook?

Facebook er naturlig nok en mulighet for deg som ønsker å tjene penger på internett og mange av inntektsmulighetene er knyttet til markedsføring. Det gir flere muligheter til å tjene penger blant annet gjennom merkevarebygging. Andre muligheter er kjøp og salg av produkter, deling eller salg av filer, med mer. Du kan gjerne si at det bare er fantasien som setter grenser for mulighetene til å tjene penger med Facebook, men det betinger at du følger de til enhver tid gjeldene retningslinjer for dette nettsamfunnet. Målet og utfordringen vil til syvende og sist være å omsettes venner og trafikk til penger. Les mer om Facebook og andre sosiale medier 


Hvordan tjene penger med Twitter?

Twitter er et meget populært sosialt media og stadig flere benytter denne muligheten til å tjene penger på internett. Både forutsetninger og muligheter har mye til felles med Facebook og det er den enorme populariteten som gjør potensialet så stort. Antall følgere og kvaliteten på disse er noe av det som er viktig dersom du skal lykkes på Twitter og i tillegg er det viktig at du rendyrker din profil fra dag en. Her kan du lese mer


Hvordan tjene penger med Squidoo?

Squidoo er en platform hvor du kan publisere såkalte lenses (linser) og så tjene penger på annonser. Det betyr at du først og fremst er avhengig av lesere og dette er en mulighet som har mye til felles med blogging. En linse er nemlig en liten nettside som vanligvis omhandler et bestemt emne og som du publiserer på Squidoo. Videre er dette en helt gratis mulighet til å tjene penger på internett, noe som naturligvis er en fordel. Legg ellers merke til at mange benytter Squidoo fordi de ønsker å dele sine interesser og ikke fordi de først og fremst ønsker å tjene penger. Her kan du lese mer


Hvordan tjene penger med Amazon?

Du kjenner mest sannsynlig allerede til Amazon og muligens er du en av mange millioner faste kunder. Er du også klar over de gode mulighetene til å tjene penger på dette nettstedet? Mulighetene er faktisk svært gode og dette er en aktør som har lagt forholdene godt til rette for deg som ønsker å forsøke nettsalg. Salg av egne produkter eller deres affiliate-program er for øvrig de to mulighetene til å skaffe en inntekt ved hjelp av Amazon. Her kan du lese mer


Du kan lage ditt eget nettsted og tjene penger på det - Disse nettstedene kan også hjelpe deg