Her er en god nettbasert jobbmulighet 


Det finnes mange nettsted som tilbyr deg gode muligheter til å tjene penger på egenhånd. Felles for mange av disse er at du ikke behøver utdanning, erfaring eller spesiell kompetanse for å lykkes. En annen ting disse nettstedene har til felles er positiv omtale i en rekke amerikanske og internasjonale medier som har omtalt muligheter til å tjene penger på nett. Her presnterer jeg det det som er et av de aller mest populære nettstedene.

​Men, før jeg presenterer dette nettstedet som tilbyr deg hele 10 metoder du kan benytte til å tjene penger vil jeg komme med en liten advarsel. Som nevnt finnes det mange nettsted som tilbyr deg gode inntektsmuligheter, men det finnes minst like mange som ikke holder det de lover, som kun er ute etter pengene dine og som driver på grensen til svindel. Det nettstedet jeg her presenterer er imidlertid et av de mest seriøse som finnes, noe som er hovedårsaken til at de i en årrekke har vært en ledende aktør på dette markedet. Faktisk har flere tusen mennesker fra alle deler av verden skaffet seg en pen inntekt med deres hjelp.


Hvordan Tjene Penger?
Nettstedet jeg tenker på er Work At Home Jobs og de tilbyr deg som nevnt hele 10 muligheter til å tjene penger på internett. Flere av disse mulighetene har som nevnt fått positiv omtale i anerkjente medier og minst like viktig egner de seg også for norske medlemmer. Legg merke til at det finnes en rekke nettsted som tilbyr disse jobbmulighete, men ingen som tilbyr alle til samme pris og ingen som gir full opplæring og tilgang til alle nødvendige hjelpemidler. 


Korrekturlesning og Research

To av inntektsmulighetene du tilbys er relatert til online research og korrekturlesing. Dette er to spennende muligheter til å tjene penger som med fordel kan kombineres for best mulig inntjening. Online research går rett og slett ut på at du kan tjene penger på å evaluere nettsted og programvare. Tusenvis av nettsted har nemlig et behov for og ønske om din tilbakemelding slik at de kan forbedre sine nettsider og dermed øke sine inntekter. 


Hva du skal evaluere vil varier litt og det kan være spesifikke deler av et nettsted eller hele nettsteder. Hvor enkelt det er å navigere. Hvor forståelig artikler og innhold er. Hvordan eventuell programvare fungerer. Hvordan totalopplevelsen er for deg som bruker. Om nettstedet inneholder brutte lenker. Dette er noen eksempler på hva du kan bli bedt om å evaluere og i tillegg kommer korrekturlesing som kan være en del av en totalevaluering, eller en jobb i seg selv. 


Mye fordi de fleste nettsteder ønsker tilbakemeldinger og evalueringer både fra fagfolk og fra vanlige besøkende er dette en mulighet som gjør at alle kan tjene penger gjennom internett. Alle kan evaluere et nettsted, skrive en kort rapport, sende inn denne via epost og så få betalt. Legg merke til at du får tips, opplæring og tilgang til nødvendige hjelpemidler som maler og programvare.


Sekretæroppgaver

Flere av de andre inntektsmulighetene du får tilgang til har jeg gitt navnet sekretæroppgaver, selv om det muligens kan være noe misvisende. Behandling av data som tall og tekster, transkribering og skriving av korte innlegg er eksempler på dette som er en populær metode for å tjene penger. Transkribering betyr ganske enkelt at du skal oversette lydfiler til tekst. Det kan for eksempel være en telefonkonferanse eller en muntlig presentasjon/tale som du skal gjøre om til et tekstdokument.


Behandling av data går hovedsakelig ut på det samme, men her er det skriftlige referater, arbeidsnotater og lignende som skal legges inn i ferdige maler og bli til dokumenter, regneark, nyhetsbrev, med mer. Å skrive korte innlegg betyr i denne sammenheng at du skriver korte tekster på noen få linjer som du så registrer på nettsted som du får oppgitt. Felles for disse mulighetene til å tjene penger er forholdvis enkle arbeidsoppgaver og mer enn godkjent lønn. Du vil få nødvendig opplæring og tilgang til nødvendige hjelpemidler. 


Flere muligheter

Blant de 10 mulighetene til å tjene penger finner du også det som definitivt er en av de beste og mest populære jobbmulighetene på internett, nemlig en enkel skrivejobb. Gode hjelpemidler gjør det å skrive korte artikler til en arbeidsoppgave alle kan utføre, mye fordi det er enkle og generelle tema du skal skrive om. Spesiell kunnskap er med andre ord ikke nødvendig. Ellers kan jeg nevne at du også tilbys muligheten til å tjene penger innen nisjen markedsføring, en milliardindustri på nett.


Benytt muligheten

Som nevnt er Work At Home Jobs en seriøs aktør med lang erfaring og mange fornøyde medlemmer, noe som har gitt godkjenning fra flere anerkjente instanser, samt en rekke priser og utmerkelser. Som for andre slike nettsted kreves det medlemskap for å få tilgang til opplæring, hjelpemidler og arbeidsoppgaver. Det finner jeg helt naturlig både fordi det å drifte dette nettstedet koster tid og penger, samt fordi eierne naturligvis også skal tjene penger.Når prisen for medlemskap i tillegg er lav har jeg ingen problemer med å anbefale denne aktøren som virkelig gir alle muligheten til å tjene gode penger online.


For medlemskap må du betale om lag 250 kroner og da er du medlem så lenge du vil og du må aldri betale en krone mer. Benytte denne linken for å få muligheten til medlemskap til denne prisen. Ordinær pris er nemlig på over 500 kroner, men blant annet grunnet mye tilgjengelig arbeid er prisen satt midlertidig ned for å skaffe nok medlemmer. Etter hvert vil prisen stige og jeg antar at Work At Home Jobs i perioder vil stoppe inntaket av nye medlemmer og dermed kan din mulighet til å tjene penger forsvinne.


Hvordan tjene penger med skrivejobber?

Hvordan tjene penger som oversetter?

Hvordan tjene penger som spilltester?